Brandbeveiliging gezocht, Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen. Brandpreventie begint bij de mensen zelf, zij nemen de risico’s waardoor een brand kan ontstaan en kan zelfs tot Alarmsystemen gaan.

Brandbeveiliging gezocht?

Apparatuur
Apparatuur die veel stroom gebruikt (wasmachine, wasdroger) hebben een grotere kans op het veroorzaken van brand. Maar ook televisies kunnen brand veroorzaken. In een televisie zitten vaak elektronische onderdelen, die direct contact maken met het lichtnet. Door stof en vettige neerslag binnenin de televisie kan er een stroom gaan lopen die warmteontwikkeling geeft. Daarom kan een televisie beter met de schakelaar uitgezet worden, in plaats van die op stand-by te laten staan. Ook een strijkijzer kan brand veroorzaken, maar daarbij is het meestal onbedachtzaamheid van de gebruiker, door bijvoorbeeld het strijkijzer op de kleding te laten staan wanneer de telefoon gaat.

Werkzaamheden
Werkzaamheden waarbij brandbare stoffen in aanraking komen met vonken of vlammen hebben een verhoogd risico. Bijvoorbeeld het repareren van bitumineuze daken met een gasbrander is brandgevaarlijk. De bitumineuze dakbedekking wordt zacht gemaakt door een vlam, maar het materiaal zelf is ook brandbaar. Daar komt bij dat bij fel zonlicht soms slecht te zien is of het materiaal vlam gevat heeft. Het is daarom noodzakelijk om altijd twee poederblussers (ABC-blussers) van ongeveer 5 kilogram bij zich te hebben. Als er onverhoopt brand uitbreekt, moet er EERST de brandweer gealarmeerd worden. Daarna dient iedereen de omgeving direct te verlaten. Pas DAN kan een bluspoging worden gewaagd. Lukt de bluspoging niet, dan is het wachten op de brandweer die meestal na ongeveer 10 minuten ter plaatse is. Wacht men te lang met alarmeren en woedt de brand verder, dan is de kans zeer groot dat de brand oncontroleerbaar wordt.

Bij werkzaamheden aan het groot dak met een brander er altijd voor zorgen dat men via twee plaatsen het dak kan verlaten via een ladder. Dit om te voorkomen dat een brand een vluchtweg afsnijdt en men niet meer het dak af kan. Hoe meer vluchtwegen aanwezig zijn, hoe kleiner de kans door brand ingesloten te worden.

 

Wat is brandbeveiliging ?

De Europese unie wordt steeds belangrijker in het dagelijkse leven van iedere Europese burger. Dit is op het gebied van brandbeveiliging niet anders.

De Europese commissie heeft 5 doelstellingen vastgelegd die bij brandbeveiliging moeten gehanteerd worden.

  1. Het dragend vermogen van het bouwwerk wordt verzekerd gedurende een bepaalde tijdsperiode.
  2. Het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook doorheen een constructie wordt beperkt.
  3. Brandoverslag tussen naburige constructies wordt beperkt.
  4. Aanwezigen in een constructie kunnen veilig geëvacueerd worden.
  5. De veiligheid van hulpdiensten moet steeds in acht genomen worden.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn heel wat actieve en passieve maatregelen voorhanden.

2 begrippen staan hierbij voorop: brandreactie en brandweerstand.


Camerabewaking

Overweeg je camerabewaking in je zaak, woning of gemeente? Goed idee! Maar bereid je dan wel goed voor: informeer je en maak de juiste keuzes voor een optimale beveiliging. Bekijk hier alvast de meestgestelde vragen van onze klanten. Je vindt hier algemene informatie, technische informatie, hulp bij installatie en alles over wetgeving. Is er toch iets over camerabeveiliging dat je niet terugvindt of wil je een offerte op maat laten maken, laat het ons zeker weten.

 

Brandbeveiliging

Het is van belang om uw pand te voorzien van een geschikte brandbeveiliging. Enerzijds dient u te voldoen aan de eisen van uw verzekeringsmaatschappij en anderzijds is het belangrijk dat een brand zo snel mogelijk gedetecteerd wordt zodat de schade beperkt blijft. Trium adviseert en implementeert branddetectie systemen volgens de NBN norm, die voldoen aan uw vereisten en die van uw verzekeraar. Al het geinstalleerde materiaal is dan ook Bosec gekeurd.